Welkom bij de Open Kring

panorama kerzaal

De Open Kring (Protestantse Kerk Nederland) is de jongste wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) en is gevestigd in de nieuwste wijk van Zwolle: Stadshagen. De Open Kring, zo presenteren wij ons graag. Een kring, gevormd door mensen die

Getagd met ,

Vragen voor dertigers (en anderen)

1. Waar liggen je wortels? Waar begint je leven? Waar kom je vandaan? Wat voor invloed heeft je opvoeding op je? Welke ballast draag je met je mee en wat is daarvan aangeboren en wat misschien wel aangeleerd? Kun je

Getagd met ,

Oecumenische gebedsdienst bij de Mariakapel in ’s Heerenbroek

Mariakapel 's Heerenbroek_banner

Op dinsdag 6 oktober is er een weer oecumenische gebedsviering bij de Mariakapel in ’s Heerenbroek. Er wordt gezongen, gebeden en er is gelegenheid om kaarsen te branden. Nadien is er koffie en thee in schuur van de familie van

Getagd met

Diaconaal project Broeder Guillaume

Guillaume

  Op 15 september was er in het kader van het diaconaal project een Bengaalse maaltijd. Ruim 60 personen hadden zich hiervoor aangemeld. Broeder Guillaume was zelf ook aanwezig en hij heeft  boeiend verteld over het werk in Bangladesh. Bijna

Getagd met , ,

Activiteiten voor en door leden van de Open Kring

Talent

Vele activiteiten die georganiseerd worden door mensen uit de Open Kring. Welkom om in te schrijven en mee te doen. In de kerk liggen lijsten. En je kunt je ook opgeven via: *protected email* Workshop cup cakes vullen en versieren Heb

Getagd met

Komende dienst

Zondag 4 oktober 2015, 09.30 uur.
In deze dienst gaat ds. Margo Jonker voor.

Lees de Zondagsbrief van 4 oktober 2015

lees hier eerdere Zondagsbrieven

of beluister hier de laatste kerkdiensten

Digitale aandachtstafel

herfst

In 1887 staat in een krant een toespraak geschreven van Chief Seattle – de opperhoofd van de stam van de Suquamish- en Duwanish-indianen.
Geciteerd in de viering van 20 september 2015 – eerste zondag in de Vredesweek.

De aarde behoort niet aan de mens.
De mens behoort aan de aarde.
Ik ben maar een rode man en dom.
De indiaan houdt van het zachte ruisen
van de wind over het water,
de geur van de wind,
gezuiverd door de middagregen
of meedragend de geur van pijnbomen.

De lucht is kostbaar voor de rode man,
want alles deelt dezelfde lucht.
De blanke man heeft geen aandacht
voor de lucht die hij inademt.
Als een man die al vele dagen
stervende is, zo is hij gevoelloos
voor kwade dampen.

Maar als wij u ons land verkopen,
dan moet u bedenken dat lucht
voor ons waardevol is;
dat de lucht zijn adem meedeelt
aan al het leven
dat het in stand houdt.
De wind, die mijn grootvader
zijn eerste ademtocht gaf,
neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst.
En de wind moet ook onze kinderen
de levensgeest geven.
En als we u ons land verkopen
moet u het wel afgezonderd houden,
gewijde grond waar ook
de blanke man kan komen
om de wind te proeven met de
zoete geur van weidebloemen

Zaal huren bij de Open Kring

De Open Kring biedt de mogelijkheid tot het huren van ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of andere activiteiten. Deze hoeven niet persé een religieuze of kerkelijke link te hebben.

Meer informatie over de diverse ruimtes die u bij de Open Kring kunt huren.

de hal