Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022

Omdat het met elkaar kerk zijn van blijvende waarde is

Aanstaande zondag 16 januari 2022 gaat de Actie Kerkbalans van start: dé actie waarbij kerken in het hele land hun leden vragen om een bijdrage te doen. Deze steun is broodnodig, een kerk krijgt immers geen subsidie. Ook in Zwolle doen wij als Protestantse Gemeente een beroep op u.

Omzien naar elkaar, samen het geloof beleven, het waardevolle bezoekje van de predikant, aandacht voor mensen die eenzaam zijn of ziek: kerk zijn we met elkaar. Dit betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kosten van de kerk. Afgelopen jaar konden we in Zwolle, dankzij uw bijdrage, zorgen dat iedereen de kerkdienst thuis kon volgen. En dat ondanks de beperkingen het belangrijke pastoraat ‘gewoon’ door kon gaan.

Wilt u ook financieel bijdragen aan het kerk zijn in uw eigen wijkgemeente?
In de week van 16 januari 2022 ontvangt u via een vrijwilliger aan de deur het toezeggingsformulier Actie Kerkbalans en kunt u geven met uw hart.

Heeft u via email eerder al een verzoek ontvangen?
Dan willen we u vragen uw bijdrage digitaal in te vullen.

Meer geven, zonder dat het u iets kost?
Maak dan van uw bijdrage aan Actie Kerkbalans een periodieke gift. Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. U mag dit bedrag volledig aftrekken bij uw belastingaangifte omdat de drempel vervalt. Met dit voordeel kunt u uw bijdrage aan de kerk verhogen, zonder dat het extra geld kost. Hoe u de periodieke schenking regelt, leest u op www.pknzwolle.nl/ bijdragen/mogelijkheden of bel het Kerkelijk Bureau via 038-4217596.

Tot slot: wilt u waar mogelijk uw bijdrage overmaken via een automatische incasso? Dit brengt minder kosten met zich mee dan overmaken. En dit betekent meer gelden voor onze kerken!

Ontzettend bedankt voor uw steun aan de kerk. Dankzij uw bijdrage blijft uw kerk een plek van ontmoeting en inspiratie in de wijk en kan het pastoraat in uw buurt doorgaan.