Vrijdag 28 mei Dankdienst voor het leven van Mineke Kraayenoord

Vrijdag 28 mei Dankdienst voor het leven van Mineke Kraayenoord

Op vrijdag 28 mei, vanaf 11.00 uur wordt hier de dankdienst voor het leven van Mineke Kraayenoord uitgezonden. Vanaf ongeveer 10.45 uur start de uitzending.

Voorgangers: pastor Hans Kerklaan en ds. Siebren van der Zee.
Piano: Joke van der Zee.

Kijken en luisteren via YouTube

Door te klikken op deze afbeelding gaat u rechtstreeks naar de uitzending op YouTube.

Livestream

De uitzending is ook te zien via ons YouTubekanaal. Open deze link naar het videokanaal van de Open Kring als u hierboven geen beeld krijgt of neem de link over: https://www.youtube.com/OpenKringZwolleStadshagen

Als u een smart-tv heeft, kunt u de uitzending op tv bekijken.

Luisteren via Kerkdienst gemist

De uitzending is ook te horen via het Kerkdienstgemist.nl-kanaal van de Open Kring, via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/431

Liturgie voor deze dienst

Pianospel bij de binnenkomst van Mineke
met liederen die Mineke en Baukje dierbaar zijn

Een kaars wordt aangestoken
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zich zelf
wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Welkom 
Bemoediging en groet

Gebed

Pianospel over:
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt,
wil mij behoeden en op handen dragen.

Herinneringen familie

Pianofragment over: Dan zal ik leven…

Lezing Filippenzen 4: 5-7
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren.

Gedachtenis

Piano: Waar vriendschap is en liefde, daar is God

Lezing en gedachtenis Ubi caritas
Piano: Ubi caritas et amor  Deus ibi est (Taizé)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed (3 minuten) , afgesloten met Notre Père (Duruflé)

Uitgeleide, waarbij ook de gedachtenissteen een plaats krijgt.

Zegen

Tijdens het uitdragen van Mineke : Wie lieblich sind deine Wohnungen
(uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms)