Aanvullende coronamaatregelen in onze kerk

Aanvullende coronamaatregelen in onze kerk

Op 30 november jl. heeft de PKN een nieuw advies t.a.v. de coronamaatregelen gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om in de Open Kring aanvullende maatregelen te nemen:

 • Per direct gaan we weer het reserveringssysteem voor het bijwonen van de kerkdiensten gebruiken;
 • We houden geen kerkdiensten of bijeenkomsten na 17.00 uur. Over hoe en op welk tijdstip we het Kinderkerstfeest en de Top2000-dienst door laten gaan wordt u nader geïnformeerd;
 • We gaan weer online vergaderen.

Voor het bijwonen van de kerkdienst hanteren we in onze kerk de volgende coronarichtlijnen:

 • Als je de dienst wilt bijwonen, meld je dan vooraf aan via het reserveringssysteem op de website;
 • Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht;
 • Wij vragen je een mondkapje te dragen bij binnenkomst, vertrek en bij verplaatsingen in de kerk. Als je zit, mag het mondkapje af;
 • Reinig je handen met de desinfecterende handspray bij het binnenkomen en verlaten van de kerk;
 • Blijf niet praten of staan in de hal, ook als je wat vroeger bent gekomen;
 • Je wordt verzocht je jas mee te nemen naar uw stoel;
 • We vragen je om minimaal 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen. Tussen de rijen onderling wordt ook 1,5 meter tussenruimte gehouden;
 • Groet elkaar zonder aanraking;
 • Vermijd het aanraken van deurklinken, stoelen etc. als dat niet nodig is;
 • Voor jongeren (tot en met 17 jaar) geldt dat zij onderling geen afstand hoeven te houden;
 • Na de dienst is er geen gelegenheid om koffie te drinken;
 • Bovenal geldt: blijf thuis bij klachten die bij corona horen!

Het PKN advies leest u hier: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/advies-naar-aanleiding-persconferentie-26-november/