Actie Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Volgende week, 20 januari, start de actie Kerkbalans 2019 onder het motto GEEF VOOR JE KERK.

Een actueel motto in het kader van ons project Heilige Huisjes. Wat is er mooier om voor je kerk te geven als het ook ten goede komt aan je eigen wijkkerk. In het kader van de clustervorming komt het geld dat wij geven grotendeels ten goede aan onze eigen wijkkerk binnen dat cluster.

Willen wij onze Open Kring open houden? Dan moeten we meer geven dan de afgelopen jaren. Dat zal in sommige gevallen vast een lastige afweging zijn. Kerkzijn is niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Er komen heel veel waardevolle zaken op ons af die allemaal een beroep ons ons doen. Willen wij de Open Kring open houden? Wat is onze keus?

Door de actie Kerkbalans wordt geld opgebracht voor onze predikanten en kerkelijk werkers, de gebouwen, de erediensten en ook voor het centrale kerkelijk bureau. Door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren gaat er steeds meer geld naar de eigen wijk en steeds minder geld naar centraal. Elke wijk heeft ook zijn eigen wijkkas om de wijkkosten voor bijvoorbeeld koffie/thee en attenties zoals een kaartje of bloemetje uit te betalen. Beide geldstromen zijn belangrijk. Maar bedenk dat uit de actie Kerkbalans de grootste posten gefinancierd worden.

Willen wij de Open Kring open houden dan kost dat geld. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan het open houden van de Open Kring en gul geeft via actie Kerkbalans.

Uw kerkrentmeesters.