Actie Kerkbalans 2021 is gestart

Actie Kerkbalans 2021 is gestart

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt jou om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wil jij ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Kijk naar het volgende filmpje, waarin onze dominee Cor Baljeu vertelt waarom.

“Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Ik steun Actie Kerkbalans om dit ook financieel mogelijk te maken.”
Dominee René de Reuver,
scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Actie Kerkbalans is een actie om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Actie Kerkbalans Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.