Diaconie

Open Kring- keuken Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Kerkenraad

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 2

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 1

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Lectoren

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Filmavond

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Moderamen

Open Kring- Consistorie Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 2

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Reservering

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 1

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

RI&E

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Moderamen

Open Kring- Consistorie Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 2

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Eetgroep 1

Open Kring- keuken en hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Kerkenraad

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Schoonmaak

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Open Kring Koor

Open Kring- kerkzaal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Filmavond

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Filmavond

Open Kring Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle

Seniorenkring

Open Kring- hal Hofstedestraat 1, Zwolle
Bovenkant