Agenda

januari februari
1 1 17.00 u, Eetgroep 2
2 2
3 3 09.30 u, ds. M. van Beusichem
4 17.00 u, Eetgroep 2 4 18.30 – 19.45 u, verkoop collectepenningen inleveren kerkbalans
5 5
6 10.00 u, ds. C. Baljeu, Nieuwjaarsmorgengebed 6 19.30 u, Open Kring koor
7 18.30 – 19.45 u, verkoop collectepenningen 7 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep
8 8
9 19.30 u, Open Kring koor 9
10 19.00-20.30 u, Schoonmaakgroep 10 09.30 u, mw. J. van der Zee

Jongerenkring

11 11 20.00 u, moderamen
12 12
13 9.30 u, mw, J. Huisman

Jongerenkring

13 19.30 u, Open Kring koor
14 20.00 u, moderamen 14
15 15 17.00 u, Eetgroep 1
16 19.30 u, Open Kring koor 16
17 09.30-11.30 u Senioren 17 09.30 u, ds. C. Baljeu, doopdienst
18 17.00 u, Eetgroep 1 18
19 19
20 9.30 u, ds. A. Geerling 20 19.30 u, Open Kring koor
21 21 09.30-11.30 u Senioren

20.00 u, kerkrentmeesters

22 22 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep
23 19.30 u, Open Kring koor 23
24 24 09.30 u, ds. C. Baljeu
25 9.00-11.00 u, Schoonmaakgroep 25
26 26
27 9.30 u, ds. C. Baljeu, Avondmaal, bevestiging ambtsdragers, Jongerenkring 27 19.30 u, Open Kring koor
28 20.00 u. Wijkkerkenraad 28
29
30 19.30 u, Open Kring koor
31