Bijzondere activiteiten 2018-2019

Op deze pagina staat het aanbod van activiteiten, waaraan u het komende kerkelijke seizoen kunt deelnemen. De variatie is groot. Dat kan omdat we niet alleen als Open Kring alles hoeven te organiseren. Binnen de Protestantse Gemeente van Zwolle hebben we afgesproken activiteiten voor de leden van alle aangesloten wijkkerken open te stellen en daarom wisselen we bijzondere activiteiten ook met elkaar uit.
Leest u vooral alle activiteiten. Per activiteit worden soms meerdere bijeenkomsten georganiseerd en sommige activiteiten kennen een voorbereidingsavond. Het zou jammer zijn wanneer u onbedoeld iets over het hoofd ziet!

Seniorengesprekskring

De data voor de seniorengesprekskring dit jaar zijn:
13 december, 21 februari, 21 maart, 18 april

Avonden geloofsopvoeding Stinskerk en Open Kring

Ben jij op zoek naar tips voor het besteden van aandacht aan geloof en zingeving in de opvoeding? Zit je weleens met de handen in het haar door alle moeilijke vragen die je kinderen stellen over het geloof? Of lijkt het je gezellig om met andere ouders eens te praten over de geloofsopvoeding?

Kom dan langs bij één van de avonden over dit onderwerp die door de Open Kring en Stinskerk georganiseerd worden. Op 22 november is de eerste bijeenkomst gehouden.

Voor wie
Iedereen die geïnteresseerd is in het meegeven van geloof en zingeving in de opvoeding. De avonden zijn gericht op ouders van kinderen en tieners, maar ook opa’s en oma’s of andere verzorgers zijn van harte welkom. De avonden worden georganiseerd vanuit de Open Kring en Stinskerk, maar je hoeft geen lid van de kerk te zijn om langs te komen. Iedereen is welkom! Per avond is er aandacht voor een specifiek onderdeel van de geloofsopvoeding, maar ook het persoonlijk geloof komt aan bod. Daarnaast is er vooral veel ruimte voor onderling gesprek en het uitwisselen van praktische tips.

Wanneer en waar

  • Woensdag 13 februari 2019, Stinskerk
  • Donderdag 21 maart 2019, Open Kring
  • Woensdag 15 mei 2019, Stinskerk
  • Donderdag 27 juni 2019, Open Kring

De avonden starten om 20.00 u, en zullen om 21.30 u afgelopen zijn.
Je kunt zomaar binnen komen lopen, maar voor onze inschatting qua materialen is het handig wanneer je je even opgeeft. Dit kan via ln.gn1566053485irkne1566053485po@na1566053485msiuh1566053485.enit1566053485naj1566053485

Yentl

 In september zijn 7 vrouwen enthousiast begonnen met een vrouwengroep. Nadat we onszelf hadden voorgesteld hebben we een naam bedacht voor deze groep. We zijn uitgekomen op Yentl. 
De groep komt, in principe, elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar. In tweetallen wordt de avond voorbereid. 
De avond is voor alle vrouwen toegankelijk. En we vinden het erg fijn wanneer de groep nog wat groter zou groeien. Dus voel u welkom!
De volgende avonden die gepland zijn, zijn op dinsdag 13 november en dinsdag 11december van 20.00-22.00 uur. 
Opgeven voor de avond, of voor vrouwengroep Yentl, kan bij Anneke Lei, 06-108091566.

Wandel mee naar Pinksteren

Pinksteren is het feest waarop de leerlingen van Jezus woorden ontvangen voor hetgeen ze drie jaar lang hebben mogen meemaken. Gesterkt door Gods Geest pakken ze hun eigen verantwoordelijkheid op. Ze hoeven niet meer aan de hand van Jezus mee te lopen, ze staan nu op eigen benen. Ze bewandelen vanaf nu hun eigen weg.
Als kind word je in onze traditie gedoopt. Je gaat hand in hand mee met je ouders. Je volgt hun levenswijze, hun levenspad. In de puberteit maak je je geleidelijk los van je ouders. Je laat toenemend een eigen geluid horen: ‘Ik lijk misschien wel op vader of moeder, maar ik ben hem of haar niet!’ Ook al blijven de gelijkenissen met de ouders bestaan: jij bent steeds meer jij!
En de doop: neem je die ook voor eigen rekening? Dat is de hoofdvraag tijdens de wandeltocht op weg naar Pinksteren. Die wandeltocht is grotendeels overdrachtelijk bedoeld, maar in het eindstadium gaan we ook daadwerkelijk wandelen. Aan het einde van de totale wandeltocht borrelt de vraag op: ‘…wil jij je geloofsbelijdenis uitspreken tijdens de Pinksterviering?’
Na Advent, Kerst en Nieuwjaar wil ik de wandeltocht beginnen. Eerst namen verzamelen, dan een datumprikker, vervolgens samen een programma samenstellen. En dan op pad!
Wie wandelt mee?
Informatie en opgave: ds. Cor Baljeu, ln.gn1566053485irkne1566053485po@ue1566053485jlab.1566053485roc.s1566053485d1566053485
Tel. 0529 467477