Bijzondere activiteiten 2020-2021

Op deze pagina staat het aanbod van activiteiten, waaraan u het komende kerkelijke seizoen kunt deelnemen. De variatie is groot.

IVM CORONAMAATREGELEN ZIJN ER MOMENTEEL GEEN EXTRA ACTIVITEITEN IN DE OPEN KRING.

Gezamenlijk aanbod Open Kring en de Stinskerk

Dit jaar hebben we voor het eerst een overzicht van het gezamenlijke aanbod aan vorming- en toerustingsactiviteiten van de gemeente rond de Open Kring en de Stinskerkgemeente in een boekje:

(klik hier voor de inhoud)

In de onderlinge samenwerking waar beide gemeenten aan bouwen kan dit als een stap vooruit worden gezien. In het boekje staan bekende en nog niet eerder aangeboden activiteiten vermeld. Het boekje geeft overigens niet een overzicht van alle activiteiten die in beide gemeenten worden ontplooid. Het nieuwe aan dit specifieke aanbod zit hem vooral in het elkaar uitnodigen om mee te doen bij deze activiteiten, zonder dat het gezien wordt als een Stinskerk-activiteit of Open Kring-activiteit. We trekken in dit aanbod samen op!
Bij elke aangeboden activiteit is een omschrijving te vinden gevolgd door data, plaats en contactpersoon. Wil je meedoen dan kun je dit aan de contactpersoon laten weten.
Wij hopen dat dit aanbod van gezamenlijke activiteiten de verbondenheid tussen beide gemeenten zal versterken en dat het bovenal ons gedeelde geloofsvertrouwen zal verdiepen. Wij zien er naar uit u en jou te ontmoeten!

Seniorengesprekskring

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen.
Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider, waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom!

Meer informatie bij: Willy de Wit, tel. 038-4222703

Yentl

In september 2018 zijn 7 vrouwen enthousiast begonnen met een vrouwengroep. Nadat we onszelf hadden voorgesteld hebben we een naam bedacht voor deze groep. We zijn uitgekomen op Yentl. 

De groep komt, in principe, elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Kring. In tweetallen wordt de avond voorbereid. 
De avond is voor alle vrouwen toegankelijk.

Nieuwe leden zijn welkom: neem eerst even contact met mij op om dingen door te spreken.

Meer informatie bij: Anneke Lei, tel. 038- 2309082 of 06-10809156.