Bijzondere activiteiten 2021-2022

Op deze pagina staat het aanbod van activiteiten, waaraan u het komende kerkelijke seizoen kunt deelnemen.

Bezinning en verdieping

Seizoen 2021-2022 | Stinskerk – Open Kring Zwolle
Tienerdienst
Online samen beleven en ontmoeten rond een actueel onderwerp. Data: zondag 26 september, 31 okt, 21 nov, 19 dec. Data voorjaar 2022 worden t.z.t. bekend gemaakt via website en zondagsbrief.
Contactpersonen: Petra Hoekman () en Adriaan Soetevent ().
Bijbelstudiegroep Stadshagen
De bijbelstudiegroep Stadshagen komt dinsdag 28 september weer bijeen in huiselijke kring. Aan de hand van een boekje worden vragen besproken.
Contactpersoon: Margje Kamerman ().
Preekvoorbereiding
Samen in gesprek over het onderwerp van een aankomende zondagse dienst. Eerste sessie op dinsdag 28 september 9.30-11.00u in de Stinskerk over de dienst van zondag 10 oktober. Welkom zonder opgave vooraf.
Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ().
Alpha cursus
Introductie of herontdekking van het christelijk geloof. De Alpha cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. De start is op donderdag 30 september om 19.00u in de Stinskerk.
Contactpersoon: Jasper Knol ( of bel/app 06-52124497)
Bijbelstudiekring ‘Geloven met Petrus’
Acht keer per jaar op donderdagavond van 20u tot 22u. Eerste avond op donderdag 30 september in de Stinskerk. Het boekje “Geloven met Petrus” van Jos Douma geeft aanzet tot gesprek.
Contactpersoon: Jacco Dankers (038-4215264).
Dinsdagmorgen gespreksgroep
Ontmoeting en gesprek elke 1e dinsdag van de maand van 10.00-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen over het boekje ‘Morgen doe het beter’ van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 5 oktober.
Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg ( of tel.: 038-4214895).
Geloven.nu
Ontmoetingskring met als focus het samen zoeken naar praktisch toepasbare levenslessen. Dit seizoen over het Bijbelboek Daniel. Eerste avond op donderdag 7 oktober om 20.00u in de Stinskerk.
Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ().
Bijbelstudie met een vleugje theologie
Voor wie echt de diepte in wil bij het bestuderen van een Bijbelgedeelte. Moment van ontmoeting en ritme in overleg.
Contactpersoon: ds. Edward van ’t Slot ().
Gespreksgroep kunst en zingeving (in voorbereiding)
Gespreksgroep over de betekenis van kunst en wat het je vertelt over levensvragen. Meer info via de zondagsbrieven.
Contactpersoon: Rosanne Hofman ().
Ontmoetingsavonden
Elkaar als gemeenteleden van de Stinskerk en Open Kring in de huiskamer ontmoeten rond het jaarthema van de kerk ‘Van U is de toekomst’. Opgave via uitnodiging die in januari verstuurd wordt. De avonden vinden plaats in het voorjaar van 2022.
Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen ().
Op weg naar belijdenis
Voor als je overweegt belijdenis te doen. Begeleiding in overleg. Voor Stinskerk te beginnen in oktober uitlopend op de belijdeniszondag op 10 april 2022. Voor Open Kring ‘de weg naar Pinksteren’ belijdenis doen op Pinksterzondag.
Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen () en ds. Cor Baljeu ().
Huwelijksvoorbereiding
Voor als je concrete huwelijksplannen hebt. Serie van 3 á 4 avonden in de maanden voor jullie trouwdag. Verdiepende gesprekken over je relatie en de invulling van de huwelijksdienst.
Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen () en ds. Cor Baljeu ().

Seniorengesprekskring

In het nieuwe seizoen komt de senioren gesprekskring weer bijeen.
Elke derde donderdag van de maand om 10.00 uur in de hal van de Open Kring. Ds. Cor Baljeu is een aantal keren onze gespreksleider, waar we heel blij mee zijn. We zijn een hechte groep, maar we zouden ook graag jonge senioren willen uitnodigen. Dus: van harte welkom!

Meer informatie bij: Willy de Wit, tel. 038-4222703

Yentl

In september 2018 zijn 7 vrouwen enthousiast begonnen met een vrouwengroep. Nadat we onszelf hadden voorgesteld hebben we een naam bedacht voor deze groep. We zijn uitgekomen op Yentl. 

De groep komt, in principe, elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar, van 20.00 tot 22.00 uur in de Open Kring. In tweetallen wordt de avond voorbereid. 
De avond is voor alle vrouwen toegankelijk.

Nieuwe leden zijn welkom: neem eerst even contact met mij op om dingen door te spreken.

Meer informatie bij: Anneke Lei, tel. 038- 2309082 of 06-10809156.