Belactie voor Periodieke Schenking – Bent u al gebeld?

Belactie voor Periodieke Schenking – Bent u al gebeld?

Zoals velen van u mogelijk hebben gemerkt, hebben wij de Actie Kerkbalans dit jaar een iets andere vorm gegeven. In samenwerking met het dienstencentrum van de PKN hebben wij enkele dingen veranderd. Dit heeft zich onder andere geuit in een tweetal wijkgerichte brieven rondom de Actie Kerkbalans.

In deze aanpak ‘kerkbalans nieuwe stijl’ is de volgende ronde, een belactie, gestart. Een christelijk callcenter, aangestuurd door het Dienstencentrum van de PKN, kan u benaderen om de Periodieke Schenkingovereenkomst (PSO) onder uw aandacht te brengen en u te vragen om deze met de Protestantse Gemeente Zwolle voor de Open Kring aan te gaan.

De PSO heeft als voordeel dat het voor meerdere jaren kan worden afgesloten en heeft een belangrijk belastingvoordeel. De gift die u via een PSO geeft, telt namelijk niet mee bij de inkomensdrempel en is dus 100% aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover krijgt u van het telefoonteam en kunt u ook nalezen op de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift). Het belastingvoordeel kunt u echter ook doorgeven aan de kerk. Via de PSO draagt dan in feite de fiscus ook mee aan de Open Kring.

Wij willen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen op een mooi resultaat doordat degenen die een PSO aangaan het belastingvoordeel doorgeven aan de Open Kring.

Namens de kerkrentmeesters,
Fred Ridderbos

PS. Als u gebeld bent, zijn we benieuwd naar uw ervaring!