Beroepingsbericht van Ds. Margo Jonker

Beroepingsbericht van Ds. Margo Jonker

Zondag 16 juli is duidelijk geworden dat de kerkenraad van de Lutherse Gemeente te Zwolle een beroep op mij zal uitbrengen. Dat is een bijzonder bericht voor de Open Kring en voor mij persoonlijk.
Vier jaar geleden ben ik verwelkomd in de Open Kring. Een fijne, hartelijke en creatieve plaats. Met u mocht ik de afgelopen jaren optrekken en heb ik van hart tot hart kunnen spreken over leven en geloof. In 2000 ben ik als predikant naar Zwolle gekomen, beginnend in de Hoeksteen, doorgegaan in de Oosterkerk en nu hier in de Open Kring. De Protestantse Gemeente Zwolle heeft in die jaren bewegingen doorgemaakt die ik intensief heb meegemaakt. Het zijn inspirerende, leerzame, collegiale en mooie jaren geweest. En ik besef dat als een gemeente in beweging is, ook een predikant in beweging blijft.

De landelijke kerk heeft de afgelopen weken laten weten, dat die beweging, mobiliteit, belangrijk is voor zowel gemeente als predikant. Mobiliteit is ook moeilijk, zo ervaar ik het – afscheid, dat pijn doet, van het vertrouwde en van mensen die ik op bijzondere momenten van hun leven heb leren kennen. En het kan ook teleurstellen: leren we elkaar net een beetje kennen en dan zet ik al weer een volgende stap. Ik begrijp dat.
Deze jaren in de Open Kring en alle 17 jaren in de Protestantse Gemeente Zwolle draag ik in dankbaarheid met mij mee. Ik besef dat de Open Kring in een fase zit van toenadering en samenwerking met de Stinskerkgemeente, en dat ik midden in een lopend proces naar een andere kerk ga. Het voelt ook als een ‘in de steek laten’. Het komende seizoen zal die toenadering nader gestalte krijgen. Ik hoop van harte dat er ruimte blijft en steeds opnieuw ontstaat om met nieuwe mensen en open blik het samenwerkingsproces vorm te geven.

In de Open Kring heb ik heel goede jaren ontvangen, en daar hadden ook nog jaren bij gekund. Dat geldt voor de activiteiten in en om de open Kring (de wandelingen, de vieringen, de gesprekken en vergaderingen). En dat geldt ook voor het samenwerken met de Stinskerk en hoe we met de Stinskerk nadenken over de vormgeving van de kerk in Zwolle West. Ik ben blij dat er goede contacten zijn ontstaan met onze buurgemeente De Stinskerk en dat we in een open gesprek met elkaar kunnen spreken over hoe we toewerken naar de kerk van de toekomst. De uitkomst daarvan staat nog niet vast. Maar dat er in harmonie, begrip en waardering gesproken kan worden is waardevol. Dat was zo in de afgelopen jaren, en ik vertrouw erop dat dat in de komende tijd ook zo blijft.

Nu de vraag uit de Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle om hun predikant te worden op mijn weg komt, voel ik mij uitgenodigd om daarop in te gaan en ruimte te maken in de Open Kring, en in de PGZ, voor nieuwe mensen. De beslissing om een stap te zetten buiten de Protestantse Gemeente Zwolle, en zo ruimte te geven aan nieuwe mensen met nieuwe gedachten en invalshoeken is gebaseerd op persoonlijke overwegingen.

Ik zal de Open Kring missen. Ik ben gehecht geraakt aan de mensen die de kring vormen. En ik ben gesteld op de mooie lichte ruimte van de kerk, die ook in de avond en in het donker, met een paar mensen in een kringetje, heel sfeervol is. En ik ben ontzettend blij met de goede jaren en goede ontmoetingen en belevenissen die we samen hebben gehad. Er komt nu een tijd van afscheid en overdracht. Dat is moeilijk. Ik zal mij inzetten voor een goede overdracht. Er is gelukkig even tijd, de komende paar maanden.

Ds. Margo Jonker