Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de dienst van 27 januari 2019 zullen we afscheid nemen van ambtsdragers en willen we nieuwe ambtdragers bevestigen. We nemen afscheid van Jan van Soest als ouderling en Lianne Molhoek als ouderling-kerkrentmeester. Mirjam Visser neemt eveneens afscheid als diaken van de Open Kring maar wordt vandaag opnieuw bevestigd als diaken in het College van Diakenen van de PGZ.

Gelukkig hebben we ook 3 nieuwe ambtsdragers bereid gevonden een taak binnen de Open Kring op zich te nemen. Bert Koerselman als ouderling, Anneke Lei als ouderling-kerkrentmeester en Co Verduijn als diaken.
Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van één van deze personen, dan kunt u dit uiterlijk 25 januari 2019 kenbaar maken bij de Miranda Landsman ().