Bij de digitale dienst van zondag 22 maart

Bij de digitale dienst van zondag 22 maart

Aan alle gemeenteleden van de Open Kring en andere belangstellenden,

In een paar weken tijd is alles anders geworden. We verkeren in grote onzekerheid, en leven van dag tot dag en van week tot week.

De kerkdiensten kunnen niet meer doorgaan. In elk geval tot en met 5 april, Palmzondag, en over de tijd erna weten we nog niets.

De kerkenraad van de Open Kring zal voorlopig op de zondagmorgen op de vaste tijd van half 10 vanuit het kerkgebouw via internet voor een alternatief voor de kerkdienst zorgen. We zullen als gemeenteleden of belangstellenden even alles neer kunnen leggen en in een moment van bezinning onze vragen en angsten aan God uiten en, met de bijbel in de hand, troost en steun vinden voor ons tastende en aarzelende geloof. Dat is wezenlijk voor ons leven, altijd al, en die behoefte laat zich in deze crisis nog sterker voelen.

Het is treffend dat we nu in de periode van de 40-dagentijd leven, de tijd van de quarantaine. En overrompelend hoe de dingen van toen en nu, van de bijbel en ons leven, opeens naast elkaar komen te staan en zelfs door elkaar heen gaan lopen.

Kijk eens naar Jezus die daar in de woestijn was. Net als wij nu was hij even alles kwijt, was hij bang, en werd hij op de proef gesteld: niet bezwijken onder de druk, blijven gaan op de weg die God jou wijst. Dat is het toch?

Dit jaar lezen we volgens het rooster teksten uit Exodus, over Israël dat in Egypte is. Ze zijn hun vrijheid kwijt. Ze kunnen niet meer leven zoals ze graag willen. Beperkingen. Ze snakken naar een oplossing. En dan komen er ook nog tien plagen in het land. Het coronavirus zou er gemakkelijk een van kunnen zijn.

Zondagmorgen wil ik, als voorganger, me gewoon houden aan dat rooster.

Het gaat zondag over de aanloop naar de tien plagen, over de eerste van de tien, u leest het in Exodus 7. Ik wil dat niet uit de weg gaan. Want het is een vreemd verhaal, als je leest wat hier aan God wordt toegeschreven…

Je vraagt je af: wat is dit voor een God? Zouden we zo naar het virus moeten kijken? Nee toch? Dit is toch niet op ons van toepassing?

Of ligt er toch ook een ander perspectief in dit verhaal?

Dat laatste, een ander perspectief, dat hier bovenuit gaat, dat is er zeker. Dat zal ik proberen u te laten zien, zondag.

Ook is er muziek: Ton Lans zal spelen, waarbij we de teksten in het liedboek kunnen lezen. Dat is een extra dimensie in het geheel. En we zullen bidden, dat vooral. God zoeken!

We beginnen om half tien. ik denk dat u er goed aan doet een kaars klaar te zetten. Die steken we dan gelijktijdig aan. Tot zondag!

Mede namens Geke, Wim, Niels en Ton,

Ale Pietersma

De diensten zullen worden uitgezonden via onze website https://www.openkring.nl (met beeld via een YouTube-link) en https://kerkdienstgemist.nl  (zonder beeld).