Stille week en Pasen

U bent van harte welkom in De Open Kring! We leven in deze week toe naar Pasen. Een nieuw begin! Viert u deze week van bezinning en inkeer met ons mee? We vieren op: Witte Donderdag 18 april, 19.15 uur:

Pesach maaltijd voor kinderen en ouders op Palmzondag

“De laatste avond, voor zijn kruisiging, vierde Jezus met zijn leerlingen Pesach, de maaltijd om de “uittocht” en bevrijding uit Egypte te gedenken, vlak voor Jezus’ eigen “uittocht”.Palmzondag 14 april willen we met de kinderen vanaf groep 5 (ook ouders

Palmpaasstok versieren op vrijdagmiddag 12 april

Kom je ook? Op vrijdag 12 april (tussen 15.00 en 17.00 uur, vrije inloop) gaan we in de hal van de Open kring, aan de Hofstedestraat 1, weer palmpaasstokken versieren. Tijdens de Palmpasen dienst van zondag 14 april kunnen de

Getagd met

Tuin Open Kring

Heeft u ook gezien dat de tuin bij de Open Kring een metamorfose heeft ondergaan? Sinds kort hebben Hilda en Tjipke het onderhoud van de tuin op zich genomen. Enkele weken terug zijn ze begonnen met het “ontginnen” van de

Getagd met

Uitslag Kerkbalans 2019

De  uitslag van de actie Kerkbalans 2019 is bekend. Allereerst een hartelijke dank voor alle mensen die bij de organisatie zijn betrokken. 50 vrijwillige lopers die de enveloppen hebben weggebracht en weer opgehaald. Ik geef je het te doen. Geweldig

Getagd met

Lectio Divina vanaf dinsdag 12 maart 2019

De Open Kring is een van de vijf Zwolse kerken die gedurende de veertigdagentijd haar deuren opent voor Lectio Divina. De Paaskaars wordt aangestoken. We bereiden ons voor. Wij lezen een korte Bijbeltekst herhaaldelijk, zorgvuldig en in diverse vertalingen. Je

Koffie-ochtend, een inloopuur

banner

Op woensdag 6 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. Tot en met de week voor zondag Trinitatis, zondag 16 juni, is op iedere vrijdagochtend de kerk open. Een kop koffie, een praatje, een goed gesprek, de krant of een goed boek lezen,

Getagd met

Kerkdienst voor jong (en oud!)

Met open armen word je ontvangen in de Open Kring. Komende zondag 24 februari staat de eredienst in het teken van de jeugd, want zij heeft de toekomst! En dit woord verraadt tevens het thema: TOEKOMST! Maar jeugd ontwaart haar toekomst pas

Getagd met ,

Geef voor Actie Kerkbalans 2019

Getagd met

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de dienst van 27 januari 2019 zullen we afscheid nemen van ambtsdragers en willen we nieuwe ambtdragers bevestigen. We nemen afscheid van Jan van Soest als ouderling en Lianne Molhoek als ouderling-kerkrentmeester. Mirjam Visser neemt eveneens afscheid als diaken

Getagd met , ,