Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
0529 46 7477
ln.gn1556014445irkne1556014445po@ue1556014445jlab.1556014445roc.s1556014445d1556014445

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman
Drapenierlaan 24
8043 AA Zwolle
038 420 1876
ln.gn1556014445irkne1556014445po@ab1556014445ircs1556014445

Wijkadministrateur

Harry Askes
ln.gn1556014445irkne1556014445po@ei1556014445tarts1556014445inimd1556014445akjiw1556014445

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191
ln.gn1556014445irkne1556014445po@re1556014445tseem1556014445gninn1556014445ep1556014445

Diaconie

ln.gn1556014445irkne1556014445po@ei1556014445nocai1556014445d1556014445

Wijkblad Open kring

Kopie voor het wijkblad kunt u sturen naar:
ln.gn1556014445irkne1556014445po@ei1556014445tcade1556014445r1556014445

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:
ln.gn1556014445irkne1556014445po@fe1556014445irbsg1556014445adnoz1556014445

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website:

ln.gn1556014445irkne1556014445po@re1556014445tsamb1556014445ew1556014445