Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
0529 46 7477
ln.gn1561375501irkne1561375501po@ue1561375501jlab.1561375501roc.s1561375501d1561375501

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman
Drapenierlaan 24
8043 AA Zwolle
038 420 1876
ln.gn1561375501irkne1561375501po@ab1561375501ircs1561375501

Wijkadministrateur

Harry Askes
ln.gn1561375501irkne1561375501po@ei1561375501tarts1561375501inimd1561375501akjiw1561375501

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191
ln.gn1561375501irkne1561375501po@re1561375501tseem1561375501gninn1561375501ep1561375501

Diaconie

ln.gn1561375501irkne1561375501po@ei1561375501nocai1561375501d1561375501

Wijkblad Open kring

Kopie voor het wijkblad kunt u sturen naar:
ln.gn1561375501irkne1561375501po@ei1561375501tcade1561375501r1561375501

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:
ln.gn1561375501irkne1561375501po@fe1561375501irbsg1561375501adnoz1561375501

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website:

ln.gn1561375501irkne1561375501po@re1561375501tsamb1561375501ew1561375501