Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
Wicherserf 11
7722 AT  DALFSEN

tel. 0529 46 7477
Email:

Scriba wijkkerkenraad

Mirjam Visser
Elzenmos 56
8043 MZ Zwolle

tel. 038 4578345
Email:

Wijkadministrateur

Harry Askes

Penningmeester wijkkas

Trijnie van de Put
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191

Diaconie

Email:

bankrekeningnummer: NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website: