Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
0529 46 7477
ln.gn1550375297irkne1550375297po@ue1550375297jlab.1550375297roc.s1550375297d1550375297

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman
Drapenierlaan 24
8043 AA Zwolle
038 420 1876
ln.gn1550375297irkne1550375297po@ab1550375297ircs1550375297

Wijkadministrateur

Harry Askes
ln.gn1550375297irkne1550375297po@ei1550375297tarts1550375297inimd1550375297akjiw1550375297

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191
ln.gn1550375297irkne1550375297po@re1550375297tseem1550375297gninn1550375297ep1550375297

Diaconie

ln.gn1550375297irkne1550375297po@ei1550375297nocai1550375297d1550375297

Wijkblad Open kring

Kopie voor het wijkblad kunt u sturen naar:
ln.gn1550375297irkne1550375297po@ei1550375297tcade1550375297r1550375297

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:
ln.gn1550375297irkne1550375297po@fe1550375297irbsg1550375297adnoz1550375297

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website:

ln.gn1550375297irkne1550375297po@re1550375297tsamb1550375297ew1550375297