Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
0529 46 7477

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman
Drapenierlaan 24
8043 AA Zwolle
038 420 1876

Wijkadministrateur

Harry Askes

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191

Diaconie

Wijkblad Open kring

Kopie voor het wijkblad kunt u sturen naar:

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website: