Contactpersonen

Predikant:

Ds. Cor. Baljeu
0529 46 7477
ln.gn1566053550irkne1566053550po@ue1566053550jlab.1566053550roc.s1566053550d1566053550

Scriba wijkkerkenraad

Miranda Landsman
Drapenierlaan 24
8043 AA Zwolle
038 420 1876
ln.gn1566053550irkne1566053550po@ab1566053550ircs1566053550

Wijkadministrateur

Harry Askes
ln.gn1566053550irkne1566053550po@ei1566053550tarts1566053550inimd1566053550akjiw1566053550

Penningmeester wijkkas

Eric Landsman
bankrekeningnummer wijkkas: NL02RABO0377376191
ln.gn1566053550irkne1566053550po@re1566053550tseem1566053550gninn1566053550ep1566053550

Diaconie

ln.gn1566053550irkne1566053550po@ei1566053550nocai1566053550d1566053550

Wijkblad Open kring

Kopie voor het wijkblad kunt u sturen naar:
ln.gn1566053550irkne1566053550po@ei1566053550tcade1566053550r1566053550

Kopij adres zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief kan tot en met woensdag, voor 18.00 uur,
worden ingeleverd:
ln.gn1566053550irkne1566053550po@fe1566053550irbsg1566053550adnoz1566053550

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle

open: maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
038 421 75 96

bankrekeningnummer: NL54RABO03737341 66

Contact naar aanleiding van de website:

ln.gn1566053550irkne1566053550po@re1566053550tsamb1566053550ew1566053550