Dankjewel!

Dankjewel!

Banner Open Kring

Vrijwilligersavond op maandagavond 23 mei om 20.00 uur!

Wat zijn veel mensen in de Open Kring actief bezig: schoonmakers, kopieerders, kosters, kerkenraadsleden, crèche-, kinder- en jongerenkringleiders, de redactie van het kerkblad en de website en de zondagsbrief, lectoren, organisten, koorzangers, de collectemuntenverkoper, kerkbladverspreiders en hun coördinator, de wijkadministrateur en degene die het ledenaantal bijhoudt en nog veel meer mensen die incidenteel helpen (bijvoorbeeld bij de actie Kerkbalans).

Op maandagavond 23 mei is er een ‘dankjewelavond’ in de Open Kring. Wij zorgen voor een leuke invulling, een hapje en drankje en een attentie. Ook is deze avond een leuke manier om meer mensen te leren kennen.

Namens de kerkenraad bij deze een hartelijke uitnodiging!