Diaconaal project 2016

Diaconaal project 2016

Logo Hart voor Zwolle

We zijn blij en dankbaar dat de Open Kring en stichting Hart voor Zwolle een samenwerking zijn aangegaan in het jaar 2016. Hieronder stellen we ons voor en laten we zien hoe jullie ons ondersteunen.

Collectedoel- Wie zijn wij?

Hart voor Zwolle is een netwerk van jongeren die zich vrijwillig inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Dagelijks maken jongeren het samenleven in Zwolle mooier door mensen te helpen die weinig of geen netwerk hebben. Van eenzame ouderen tot daklozen jongeren. Door vrij te geven, zonder er iets voor terug te verwachten. Dit doen we in samenwerking met veel inwoners en organisaties in Zwolle. Samen gaan we voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarnaast leidt Hart voor Zwolle het project Mate for Me. Dit project zoekt, traint en begeleidt maatjes voor dakloze jongeren in Zwolle. Dit project is net gestart in samenwerking met De Herberg, LIMOR en ZwolleActief. Concreet zetten jongeren zich in als maatje en netwerkondersteuning voor:

 • eenzame ouderen
 • minderjarige vluchtelingen
 •  dak- en thuislozen
 • zwerfjongeren
 • gehandicapten
 • kwetsbare gezinnen.

Collecte opbrengst- wat gaan we hiermee doen?

 1. Hart voor Zwolle inspireert, activeert en begeleidt jongeren. Om dit werk mogelijk te maken is financiële ondersteuning nodig. Deze financiële steun gebruikt de stichting o.a. voor:
  De inzet van coördinatoren: de jongeren in ons netwerk zijn enthousiast, maar ook onervaren in contact met kwetsbare groepen. Professionele ondersteuning is daarom erg belangrijk. De coördinatoren maken het werk van de jongeren mogelijk.
 2. Waardering en ondersteuning vrijwilligers: regelmatig organiseren we netwerkontmoetingen waar jongeren ervaringen kunnen delen en enthousiast blijven, waar ze waardering ontvangen voor hun inzet
 3. Verbindende activiteiten: om jongeren bewust te maken van sociale nood organiseren we leuke en uitdagende activiteiten waarbij we jongeren verbinden met kwetsbare groepen: een BBQ van studenten en daklozen, een beautysalon waarbij jongeren gehandicapten verwennen, projectavonden etc.
 4. Concrete hulp: jongeren hebben vaak niet veel te besteden, de mensen die ze helpen al helemaal niet. We ondersteunen starterspakketten van zwerfjongeren, zodat ze weer een start kunnen maken op school. Ook kunnen jongeren kosten die ze maken ­een kopje koffie, zwemlessen met allochtone kinderen ­ declareren bij de stichting. Zij geven hun tijd en energie.

Andere vormen van samenwerking

Hart voor Zwolle werkt samen met de jeugdleiders in de gemeente om jongeren concreet in te zetten voor diaconale projecten in, rondom en buiten de kerk. Hier zullen we verslag van doen binnen de gemeente.

Stichting Hart voor Zwolle
Ard ten Brinke &  Egbert Jan Tijssen

Meer informatie op: www.stichtinghartvoorzwolle.nl.

Telefoon: 06-­20770629

Email:

Bankrekeningnummer: NL77RABO0191670669  ten name van Stichting Hart voor Zwolle

RSIN: 854324963

Zijn er nog vragen? Mail naar !

Getagd met