Diaconaal project 2019: De Bres

Dit seizoen wil de Diaconie van de Open Kring het Inloophuis De Bres in Zwolle ondersteunen met het Diaconaal project.

DE BRES

De Bres is al ruim een decennium een bijzonder
inloophuis nabij het centrum van Zwolle.
Wij bieden laagdrempelige gastvrijheid aan
een nog altijd groeiende, brede doelgroep.
De Bres helpt velen om stabiel te blijven en
opgedane contacten te onderhouden.
Onze gasten ervaren de Bres als een
veilige plek in de hectiek van het bestaan.

Inloophuis De Bres draagt bij aan het versterken
van het informele netwerk, door ontmoeting en contacten
tussen bezoekers onderling aan te moedigen.
De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten,

Hoe willen wij Inloophuis De Bres ondersteunen?
De Bres heeft behoefte aan kookspullen (pannen etc.) en een computer.  

Met de volgende acties willen wij hiervoor geld inzamelen:
– inzamelen inktcartridges;
– inzamelen statiegeldflessen (welkomszondag tot november);
– Fancy fair (in november).

Voor een gift kunt u gebruik maken van het bankrekening-nummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring o.v.v. Inloophuis De Bres.

Meer informatie over Inloophuis De Bres is te vinden op: www.debreszwolle.nl