Diaconaal project 2018

 

Dolma Foundation is een non-profit organisatie die opgericht is in 2003. De organisatie zet zich in Nepal in om armoede te bestrijden. Zij doen dit door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en duurzame bedrijven. Daarbij worden zij o.a. gesteund door de Nederlandse overheid vanuit de Nederlandse ontwikkelingsbank.
Dit jaar wil de diaconie aandacht geven aan een onderdeel van de Dolma Foundation: het Piers Helsen Rehabilitation Centre.

Wie is Piers Helsen?

Piers Helsen, een Britse architect die in Nepal woonde, bezocht een keer een klein dorpje in de Himalaya, het dorp Dhunche. In Dhunche was een kindertehuis voor gehandicapte en verweesde kinderen. Het gebouw was in een slechte staat, er was geen dagbesteding, geen medische zorg en zelfs niet voldoende voedsel. Piers Helsen trok zich het lot van deze kinderen erg aan. Hij maakte plannen voor een nieuw kindertehuis en ging op zoek naar fondsen. Zo kwam hij in contact met de Dolma Foundation.

In 2014 overleed Piers Helsen geheel onverwacht. Vrienden van hem, onder wie Anneke ( zus van Sytske Nijmeijer) en haar man Reinoud wilden graag zijn project voortzetten, samen met de Dolma Foundation.

Toen de plannen voor een nieuw kindertehuis in een vergevorderd stadium waren, de Nepalese overheid bereid was medewerking te verlenen en een groot deel van het benodigde geld voor de eerste fase van de nieuwbouw opgehaald was, werd het land getroffen door twee zware aardbevingen (april en mei 2015). Dhunche en meerdere dorpen in de omgeving werden zwaar getroffen. Alle aandacht (en geld) ging naar de opbouw/ herbouw van de dorpen, het nieuwe kindertehuis had helaas geen prioriteit meer.

Dolma Foundation besloot om de focus te verleggen en zocht contact met bestaande kindertehuizen in Kathmandu. Er is een kindertehuis uitgekozen en daar werd een vleugel aangebouwd, waar een therapiecentrum is gerealiseerd. De vleugel draagt de naam van Piers Helsen.
In dit tehuis is plaats voor ongeveer 40 gehandicapte kinderen. Een aantal plaatsen is gereserveerd voor kinderen uit Dhunche. Dolma Foundation zal vanuit hun fonds het levensonderhoud en de opleiding van deze kinderen bekostigen. Dolma Foundation wil graag nog meer kinderen helpen.

Hoe willen wij Dolma Foundation ondersteunen?
Met de volgende acties willen wij geld inzamelen:
– inzamelen inktcartridges;
– inzamelen statiegeldflessen (welkomszondag tot november);
– Fancy fair (in november).

Voor een gift kunt u gebruik maken van het bankrekening-nummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring o.v.v. Dolma Foundation.

Meer informatie over de Dolma Foundation is te vinden op: www.dolmafoundation.org