Digitale vieringen van Kerst naar Oud en Nieuw

Digitale vieringen van Kerst naar Oud en Nieuw

24 december, 15.30 uur Kerstavonddienst in de middag (vanuit Stinskerk)

De Stinskerk organiseert een kerstavonddienst. Ook hier geldt: er waren mooie enthousiaste, muzikale en rituele plannen. Ook deze kunnen niet doorgaan. Het voorbereidend comité heeft besloten de dienst te verplaatsen naar vrijdag 24 december 15.30 uur. Aan het eind van de dienst nemen we dan toch iets mee van de duisternis, zo eigen aan Kerstavond en zijn de zegenwoorden toch voor de avondlockdown uitgesproken. Zangmedewerking wordt verleend door het mannenensemble ‘Into my heart’. Henk Kamphof bespeelt het orgel, voorganger is ds. Cor Baljeu. Thema van de dienst: ‘doe als God, word mens’.
Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist van de Stinskerk.

Kerstavond 24 december, 19.00 uur Kinderkerstviering

Kinderen van de Open Kring hebben een aantal weken enthousiast gerepeteerd. De Kerstmusical is eerder opgenomen en gaat deze vrijdag 24 december om 19.00 uur ‘in de lucht’. Kijk op onze website , via ons YouTube-kanaal vanaf vrijdag 24 december, 19.00 uur naar de Kerstmusical ‘het plakboek van geluk’.

Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 09.30 uur

Ook hier zijn de plannen gewijzigd als gevolg van de coronamaatregelen. Kerstochtend. Wat een mooi moment om het Open Kring koor weer te horen zingen! Ook dit wordt anders ingevuld. Enkele liederen zijn eerder opgenomen. Johan Hardeman en Martin van Heerde dragen zorg voor de muziek. En bugel en trompet van Jeroen Huzen zijn weliswaar niet live, maar wel online aanwezig.

Zondag 26 december, 2e Kerstdag, 09.30 uur

Onze kerkelijk werker Rosanne Hofman neemt ons mee in een verstilde Vesper. Liederen, stilte, lezingen, poëzie. U hoort en beleeft ze allemaal. Stilte… en laat Kerst op u inwerken.

31 december Oudejaarsavond, 19.30 uur (vanuit Stinskerk)

Ds. Gerlof van Rheenen gaat voor in de gezamenlijke Oudejaarsdienst vanuit de Stinskerk. Deze dienst wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist van de Stinskerk.