Donderdag 9 juni: gemeenteavond

Donderdag 9 juni: gemeenteavond

Graag nodigen we u uit op donderdag 9 juni a.s. om samen te praten en te delen, als gemeenteleden van de Open Kring gemeente.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Open Kring en is er gelegenheid voor koffie en thee, vanaf 20.00 uur zal de bijeenkomst starten.

De te bespreken onderwerpen:

19:30 uur Inloop/koffie 

20:00 Opening door Cor Baljeu 

           Welkom door Martijn  

           Update samenwerking met de Stinskerk + aandacht werkgroep 

           Resultaten actie Kerkbalans

           Taakdragerschap binnen de Open Kring, waarom doen we dit en wat betekent dat. 

           Uw mening gevraagd; toekomst wijkblad?  

 Deel 2:  

           Thema: “De Open Kring na Corona’  

           We gaan met elkaar in gesprek over de volgende vragen: 

           “Welke elementen uit de coronaperiode zou u graag willen behouden na corona’  

           “Waar denkt u dat voor de Open Kring de grootste kansen liggen in de nabije toekomst’ 

           ‘Over welk onderdeel binnen de Open Kring ben u het meest trots/tevreden’  

            Wat mist u nog binnen de Open Kring of wat zou u graag meer zien?” 

Sluiting

We hopen u te ontmoeten,
Kerkenraad Open Kring.