Gemeentebijeenkomst 25 juni 2017

Gemeentebijeenkomst 25 juni 2017

Aanstaande zondag is er na de viering een gemeenteoverleg. Daarin worden de cijfers van kerkbalans bekeken en besproken door Dick Scholten, penningmeester van de Protestantse Gemeente Zwolle. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel aan de Penningmeester als aan de voorzitter van de kerkenraad van de Open Kring, Martijn Reinders.
Dus direct na de viering, met de koffie in de hand, een gesprek in de hal. Iedereen van harte uitgenodigd.

Hartelijke groeten, namens het moderamen,

Margo Jonker