Gemeentebijeenkomst op 26 maart

Gemeentebijeenkomst op 26 maart

Allerlei dingen veranderen – ook in de Open Kring. Daarom wil de kerkenraad graag in gesprek met zoveel mogelijk gemeenteleden. Op zondag 26 maart is er om 9.30 uur een viering, deze keer in de vorm van een kort morgengebed van 30 minuten. Daarna hebben we in de kerkzaal een gemeentegesprek. Over de toenadering tot de Stinskerk en hoe dat vormgegeven kan worden. Om 11.00 uur is het geheel afgelopen en kunnen we napraten tijdens de koffie. Van harte hopen we dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zullen zijn.
Ten behoeve van het proces dat we zijn aangegaan met de Stinskerk hebben we een document aangemaakt met daarin stappen die gezet kunnen worden in de samenwerking. Deze stappen vinden op verschillende niveaus plaats en beslaan meerdere onderwerpen. De gedachte is, dat we in het proces stappen voor uit kunnen zetten, maar soms ook een stap terug doen, of juist stil blijven staan. Om inzichtelijk te maken hoe we ons bewegen, en welke stappen er ongeveer nodig zijn in het toenaderen van de twee wijkgemeenten is er een stuk gemaakt dat heet ‘schuivende panelen’. Zondag zal het worden gepresenteerd. Als u wilt kunt u het stuk ter voorbereiding op zondag hier inzien: Schuivende panelen