Impressie gemeentebijeenkomst op 26 maart j.l.

Impressie gemeentebijeenkomst op 26 maart j.l.

Na een kort morgengebed is afgelopen zondag in de Open Kring gesproken over de toenadering tot de Stinskerkgemeente. De Open Kring heeft in 2015 besloten om stappen naar de wijkgemeente Stinskerk te zetten, en de Stinskerk heeft toen besloten om richting de Open Kring stappen te zetten. In de toekomst is het nodig om krachten te verzamelen, omdat de kerk krimpt, ook de Open Kring en de Stinskerk. En door te kijken naar wat ons verbindt, en hoe wij samen kerk kunnen blijven in Zwolle West zijn we een traject van toenadering en samenwerking ingestapt.

Op de bijeenkomst werd het een en ander uitgelegd door Martijn Reinders (voorzitter en lid werkgroep Stinskerk-Open Kring) en door Arjen Verhey (lid werkgroep Stinskerk-Open Kring). Er was gelegenheid tot vragenstellen, en het beantwoorden van een zevental vragen. De kerkenraad wil graag samen met de hele Open Kring de stappen doormaken en vindt het belangrijk om te weten hoe mensen over het proces denken en hoe ze daarin staan.

Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdragen in het gesprek, het beantwoorden van de vragen, en de betrokkenheid op het onderwerp. Op
dinsdagavond 18 april zal er een kleinschaliger bijeenkomst worden gehouden voor mensen die graag nog eens door willen praten. Over financiën b.v., of over de schuivende panelen, die gepresenteerd zijn in het gemeentegesprek. Iedereen is daar hartelijk welkom. En mocht er iets zijn, waar u graag meer informatie over wilt hebben, of als u gewoon eens persoonlijk wilt praten over het proces Stinskerk-Open Kring, dan bent u welkom om contact op te nemen met de leden van de Werkgroep Stinskerk-Open Kring (SOK): Martijn Reinders, Arjen Verhey, Lianne Molhoek en Margo Jonker.

De kinderen van de Open Kring hebben ook nagedacht over de Open Kring en de toekomst. Hun bijdragen staan geschreven op geel papier. Ook te lezen op de bijgaande foto’s.