Dienst Zonnehuis en Open Kring 12 mei, 10.30 uur

Dienst Zonnehuis en Open Kring 12 mei, 10.30 uur

Op zondag 12 mei a.s. houden we onze jaarlijkse viering gezamenlijk met het Zonnehuis. Let op, hiervoor geldt een afwijkende aanvangstijd!
Om 10.30 uur begint de dienst. Mooi om op deze wijze onze verbondenheid in geloof samen te vieren.

Na de dienst drinken we samen in koffie in de kerkzaal, de koffie en cake worden binnengebracht en op de houten ringen neergezet. Willen we elkaar zoveel mogelijk helpen om koffie of thee voor elkaar te halen?

Dit jaar vallen Moederdag en de dag van de Verpleging (Zorg) samen op 12 mei! Mooi toch om dit samen te vieren.

Voor deze dienst zijn extra handen nodig:
1. extra vrijwilligers: om de bewoners op te halen en terug te brengen. Er is al een vaste groep uit de Open Kring, u kunt zich bij hen aansluiten. Wilt u dan voor instructie om 09:30 in de Plaza van het Zonnehuis komen (ingang via Zonnehuis), achter in de Plaza is een verzameltafel, waar de vrijwilligers eerst samenkomen.
2. cake bakken (geen taart): we vragen u om een cake/of kruidcake te bakken en gesneden aan te leveren op zondagmorgen, voor de dienst, aan het buffet van de Open Kring. Graag even doorgeven aan mij.

Vragen en opgaven: Hans van Eerbeek (038 4202809/ .

Het Zonnehuis