Gezamenlijke kerkdienst Zonnehuis en Open Kring op 14 mei

Gezamenlijke kerkdienst Zonnehuis en Open Kring op 14 mei

Op zondag 14 mei a.s. houden we onze jaarlijkse viering gezamenlijk met het Zonnehuis. Let op hiervoor geldt een afwijkende aanvangstijd!
Mooi om op deze wijze onze verbondenheid in geloof samen te vieren. Om 10:00 gaan we zingend naar het begin van de dienst. U ontvangt hiervoor een apart liederenblad. Terwijl we zingen komen de bewoners (en hun evt. begeleiders) ook naar de kerk. Om 10:30 begint de dienst. Er is ook kinderkring, jongerenkring en ook kinderoppas.
Na de dienst drinken we samen in koffie in de kerkzaal, de koffie en cake worden binnengebracht en op de houten ringen neergezet. Willen we elkaar zoveel mogelijk helpen om koffie of thee voor elkaar te halen?

Voor deze dienst zijn extra handjes nodig. Twee vragen om concrete bijdrage:

  1. extra vrijwilligers:
    om de bewoners op te halen en terug te brengen. Er is al een vaste groep uit de Open Kring, u kunt zich bij hen aansluiten. Wilt u dan voor instructie om 09:30 in de Plaza van het Zonnehuis komen (ingang via Zonnehuis), achter in de Plaza is een verzameltafel, waar de vrijwilligers eerst samenkomen.
    Vragen en opgave bij Hans van Eerbeek (038 4202809/
  2. cake bakken (geen taart):
    we vragen u om een cake/of kruidcake te bakken en gesneden aan te leveren op zondagmorgen, voor de dienst, aan het buffet van de Open Kring.
    Vragen en opgeven bij Lianne Molhoek: