Heel de mens

Heel de mens

De afgelopen maanden was er weer een verbeelding in wording in een samenwerking tussen Rixt Eisma en Anne Zweers, met ondersteuning van Ronnie van Hemert.
Rixt staat garant voor prachtige kleuren, met veel lagen, Anne heeft de vorm aangeleverd, de constructie was in handen van Ronnie. Het is levensgrote verbeelding waarin levensgrote mensen te zien zijn. Maar het is de kunst om elk mens daarin te ontdekken. Je oog blijft hangen op de delen, je moet dus doorkijken. De mens als geheel willen zien en in zijn of haar verbondenheid met anderen. Zo willen we in de kerk naar onszelf kijken, niet gelijkgeschakeld worden met één van onszelf of losgeknipt uit onze achtergrond: het gaat hier om jou, als heel de mens die je bent.

Anne Zweers

Zelfs vindt de mus een huis, o Heer
De zwaluw legt haar jongskens neer
in’t kunstig nest bij uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
geduchte Heer der legerscharen!
Welzalig hij, die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.