Kerkbalans – voor zoektocht in De Open Kring

Kerkbalans – voor zoektocht in De Open Kring

Actie Kerkbalans

De Open Kring is uw kerk. Wat vindt u in de Open Kring? Wat zoekt u in de Open Kring? In ieder geval laat zich in de Open Kring een ruimte vinden om te vieren, stil te zijn, te zingen, te bidden, vragen te stellen en gedachten te beluisteren. Een ruimte waarin het gaat om het centrum van geloof: God, Leven, Woord.

De Open Kring blijft altijd een plek waarin gezocht wordt. Naar geloofsbeelden en zingeving. In de Open Kring wordt zoekende gezongen en biddend gevraagd. Geloof is niet vanzelfsprekend. Het is en blijft een zoektocht. Iedere keer wordt de zoektocht naar God opnieuw ondernomen. In de Open Kring soms zelfs letterlijk, met reizen en wandeltochten: denk aan de tocht op zaterdag 2 januari door de nacht, langs het water, in een lange tocht van mensen die ook zoeken. Of denk aan de kerststerrensamenloop – figuurlijk optrekken met Jozef en Maria, met de herders, de engel, en met allen die een licht bij zich dragen in de donkere nacht van kerst.

De Open Kring is uw kerk. Blijft de Open Kring een plek waar u ruimte vindt voor geloof, zoeken, God? Wilt u daaraan concreet bijdragen door een vaste vrijwillige bijdrage bij kerkbalans? Hoeveel moet die bijdrage dan zijn, vraagt u misschien? Naar draagkracht, zo is de goede gewoonte in de kerk – ieder hoort erbij, ongeacht wat je geeft. Maar het zou fijn zijn, als u iets kunt geven. En als u graag een minimumbedrag genoemd wilt hebben, denk dan aan wat u bijdraagt aan uw eigen sportclub. En bedenk bij wat u geeft: de kerk wordt niet gesubsidieerd. De kerk wordt alleen betaald uit dat wat de leden samen bijeenbrengen.

Dank voor uw bijdrage. En hopelijk blijft of wordt de Open Kring voor u een plaats waar u zoekt en vindt wat uw leven en geloof verdiept en verrijkt.