Vervoer naar de kerk

Misschien kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig naar de kerk komen maar wilt u wel graag met onze kerkgemeente verbonden blijven?
Dan kunnen we met u de mogelijkheden doorpraten om naar de kerk gebracht en weer thuis gebracht te worden of om de kerkdient via de kerkradio (per telefoonlijn of per computer) bij u thuis te brengen. Neemt u even contact met ons op? ln.gn1566053580irkne1566053580po@ei1566053580nocai1566053580d1566053580 of bellen met Bert Klerk 4217046. Samen gaan we dan kijken naar de mogelijkheden.

Autovervoer naar de kerk

U kunt met de diaconie overleggen wat de mogelijkheden voor u zijn: ln.gn1566053580irkne1566053580po@ei1566053580nocai1566053580d1566053580

Kerktelefoon/ dienst via internet

U kunt met de diaconie overleggen van de mogelijkheden voor u zijn: ln.gn1566053580irkne1566053580po@ei1566053580nocai1566053580d1566053580