Meditatie dinsdag 10 november

Meditatie dinsdag 10 november

Omkijken naar elkaar!

Vandaag is het de Dag van de mantelzorg, 10 november, en morgen is het de dag van Sint Maarten, 11 november.

Waardering voor de vele mantelzorgers, velen van ons zijn het, het komt op je pad, je pakt het op, je kijkt naar elkaar om.
Sint Maarten, een gelovige edelman te paard, die een stuk van zijn mantel afsneed en aan een arme man gaf zodat die warmte kon ontvangen, wat een gebaar!
In het Liedboek staat bij Geloofsgetuigen wie hij was, wilde zijn: in Lied 744.

Omkijken naar elkaar, het wordt ons vaak gevraagd, via de spotjes op tv en in de krant. In Corona tijd wordt er een appèl op ons gedaan, omdat we elkaar minder vaak zien en spreken. Ook in de Open kring, waar we zoeken naar wegen en wijzes om betrokken te blijven op elkaar. Want dat is wat we heel graag willen, zeker nu het niet meer zo vanzelfsprekend is.

Ik moet denken aan mijn vader, hij overleed in februari jl. op 91 jarige leeftijd. Dankbaar voor zijn lange leven, met mijn moeder, met ons, zijn grote gezin. Nu ben ik (mede) mantelzorger voor mijn moeder. We kijken naar haar om zoveel we kunnen, en dat voelt goed, heel goed.

Mijn vader was een gelovige man, maar daarvoor woorden vinden vond hij moeilijk. Daarom zong hij in een koor, en kon op die manier zeggen en voelen (in vele talen zei hij dan trots tegen ons, de Friese boer) wat hij wilde delen met  de dierbaren om hem heen. In  zijn afscheidsdienst luisterden we naar zijn lievelingslied: Standing by (the Young Verdi), ik schrijf 2 coupletten op:

If you feel alone just look around you, and call my name, you will see me there
I will not let you down now that I have found you, let love surround you, you will find it everywhere.
When the world sits heavy on your shoulder and troubled thoughts welp down your mind
There is a friend you know you can depend on, yes, I will be there, always standing on your side.

Op You Tube te vinden en te beluisteren, in diverse uitvoeringen.

Ik weet zeker, ook al staat God niet in de tekst, dat dit voor mijn vader een lied was dat hij zong vanuit de volle overtuiging dat God de vriend was die hem steunde in het leven. Een troostrijke gedachte vind ik, voor hem, maar ook voor mij.

Het is vast niet toevallig, dat de dag van de Mantelzorg en Sint Maarten dag aan dag op de jaarlijkse kalender staan…………….

Trouwens, 30 jaar geleden werd mijn zoon Hessel ( vernoemd naar zijn Pake), geboren  op 11 november, een prachtig geschenk, in grote dank ontvangen!  

Geertje Wijnja