Meditatie zaterdag 4 juli

Meditatie zaterdag 4 juli

Zacharia 9: 1-9

Als uitgangspunt kies ik vers 9: Geen tiran zal het ( land) nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over.

Als we in de jaren 70 op vakantie waren in Frankrijk belden we af en toe naar huis. Eigenlijk had ik daar een hekel aan, het voelde als een beperking van mijn vrijheid. Het ging in tegen mijn vakantiegevoel waarin ik alles wilde loslaten. Zelfs geen krant wilde ik zien.

Maar was dit  contact ook echt beperking van (mijn) vrijheid? Is vrijheid doen en laten wat ik wil? Want betekent vrijheid? Doen en laten wat er in je hoofd opkomt? Ik denk het niet. En zie met lede ogen aan tot welke uitwassen dat soms kan leiden. De tirannie van het eigen ik komen we overal tegen in de politiek, de gezondheidszorg, de maatschappij. Het is het tegenovergestelde van het goede leven.

Er zijn verschillende soorten van vrijheid. We kennen negatieve vrijheid, vrijheid waarin je niet bang hoeft te zijn voor een overheerser, een tiran;  waarbij je je niet bemoeit met een ander. Een andere vrijheid, de positieve is de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe je je leven inricht, gebruik maken van je vrije wil.

Positieve en negatieve vrijheid hangen samen. Beide vormen lijken op een Januskop; een gezicht met twee ogen die vooruit kijken en twee ogen die achteruit kijken. Bij een keuze maken in vrijheid spelen verleden en toekomst een rol, je hebt de vrijheid om te kiezen, het geeft je de verantwoordelijkheid het beste te kiezen in deze situatie, rekening houdend met de vrijheid van anderen om je heen.

Die vrijheden kunnen botsen met elkaar en onze democratische samenleving heeft daar nu op verschillende manieren mee te maken. Vrijheid willen voor jezelf en je denkbeelden kunnen botsen met anderen en andere ervaringen.

Kerkvader Augustinus zei het zo: Heb lief en doe wat je wilt. Ware liefde wil ook het goede voor de ander. Dan kan iemand doen wat ze wil omdat het op het goede gericht is.

Het tegenovergestelde van vrijheid: oorlog, ballingschap is wat Zacharia ( God herinnert) heeft meegemaakt. Zacharia de profeet uit een priestergeslacht zegt de omringende volken van Israël de wacht aan. Ze zullen ten onder gaan want ze richten zich niet op het woord van de Heer dat zegt: Ik zet je in  vrijheid om het goede te doen. Geloven is vrijheid, vrijheid tot het goede leven…….

Of zoals Zacharia schrijft: je hoeft niet bang te zijn voor onvrijheid want God zal over ons waken. Zolang Hij het oog op ons houdt en wij onze ogen openhouden voor de ander, kunnen we gebruik maken van onze vrijheid om het goede te kiezen.

Daarom was ik blij dat we in de afgelopen tijd eigen inbreng hadden in hoe we ons leven wilden indelen, we werden niet gedegradeerd tot willoosheid. Onze eigen verantwoordelijkheid werd  aangesproken. Een tiran kan  in veel gedaantes tot ons komen. Om een tiran, zoals je Covid 91 misschien mag noemen, te bestrijden, leverden we stukjes vrijheid in, om de grotere vrijheid, vrijheid te zijn van ziekte, te behouden.

Vakantie, vrijheid. Een tijd voor nieuwe ervaringen, om op te laden voor degenen die weggaan of dat thuis doen. Voor degenen die achterblijven een tijd van afwachten en opgelucht zijn als ieder weer veilig thuis is. Een tijd van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Nu mijn eigen kinderen op vakantie gaan, zoeken ze gelukkig contact, dat vergroot mijn vrijheid.

Er is ons toegezegd dat er over ons, ons land en onze kinderen gewaakt wordt.

Toke Hoekstra