Nieuwjaarsgroet

Nieuwjaarsgroet

2020

Corona, COVID, anderhalve meter, testen, isoleren, quarantaine, mondkapje, ZOOM vergaderingen, maximaal dertig, geen samenzang.

Schenk aandacht aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

(Filippenzen 4, 8)

Gewaardeerde online-vieringen. De doorgegane koffieochtenden werden goed bezocht. Talenten stonden op. Goede zangers. Er is gedoopt en bevestigd. Meditaties bonden samen. BONHOEFFER75 bood vorming en toerusting. Een lichtjesavond om te herdenken. Kinderkerst werd feest.

Daad- en draagkracht genoeg om, ondanks de zorgen, met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet te zien en elkaar weer te kunnen ontmoeten!

Mede namens de kerkenraad wens ik u een perspectiefrijk

2021

Ds. Cor Baljeu

Hirte und Licht
Zr. Georgia Andrzejewski
Ars liturgica Abdij Maria Laach