Nieuws vanuit de beroepingscommissie

Nieuws vanuit de beroepingscommissie

We mogen als wijkgemeente ‘De Open Kring’ een nieuwe predikant voor 0,7 FTE beroepen. Op 9 januari jl. is de vacature op de website www.protestantsekerk.nl/vacatures en ook op onze website: www.openkring.nl geplaatst. De reactietermijn is tot en met 16 februari 2018.

Bij het opstellen van de vacaturetekst is dankbaar gebruikgemaakt van de wensen en opmerkingen die door de groepen tijdens de gemeenteavond zijn ingebracht.
De Stinskerk heeft helaas nog geen profielschets kunnen vaststellen. Als de Stinskerk haar profiel wel af heeft en dit nog mogelijk is in onze procedure, plaatsen we de vacatures alsnog naast elkaar.

De wijkkerkenraad heeft zes gemeenteleden (waarvan drie kerkenraadsleden) bereid gevonden om deel te nemen aan de beroepingscommissie. Dit zijn Stefan Gijsbertsen, Tanja Huisman, Pieta van Twist en de kerkenraadsleden Jan van Soest, Geertje Wijnja en Wim Vliek.
Vanwege de predikantsvacature is er door de PGZ gezocht naar een begeleidend predikant, de consulent. Hiervoor is Ds. Lieke van Houte aangesteld. Zij is predikant van de Protestantse Gemeente Heino en woonachtig in Zwolle. De afgelopen jaren is zij meerdere keren voorgegaan in de Open Kring en ook niet geheel onbekend met de Open Kring.

Gemeenteleden kunnen in de periode tot en met 16 februari 2018 aan de kerkenraad ook namen opgeven van geschikt geachte predikanten. De opgave moet u voorzien van een motivering of argumentatie en van uw naam.

Uw reactie of eventuele vragen kunt u sturen naar het emailadres.