Onderzoek naar 20-ers en 30-ers

Onderzoek naar 20-ers en 30-ers

Open kring_bannerBen jij tussen de 18 en 35 jaar, en merk je dat de kerk steeds minder aansluit bij jouw manier van geloven? Wil je wel graag iets meer doen met je geloof, maar kom je steeds minder leeftijdsgenoten bij de Open Kring of een ander kerkgebouw tegen? Dat kan kloppen!

Uit onderzoek is gebleken dat steeds minder twintigers en dertigers zich aangetrokken voelen door de traditionele kerkvormen, waardoor ze de kerkdienst en daardoor ook de kerk steeds vaker achter zich laten.
Ook ik merk dat verschillende aspecten aan de traditionele kerkdienst wel een update zouden kunnen gebruiken. Denk hierbij aan meer variatie in de muziekkeuze, het vinden van een ander tijdstip, en meer interactie tijdens de dienst.

Deze zomer heb ik voor de Open Kring onderzoek gedaan naar twintigers en dertigers in de kerk: wat zoeken wij, en wat kan een kerk voor onze leeftijdscategorie betekenen? Het belangrijkste volgens de onderzoekers is, en daar kan ik me wel in vinden, om te zorgen voor flexibiliteit, voor een divers aanbod in vorm, inhoud en intensiteit. Er moet ruimte zijn om anders te denken en anders te doen. De kerk dient een plek te zijn waar een ieder gekend, gezien en gehoord wordt.
Dit kan onder andere door als kerk verschillende kleinere projecten en activiteiten te organiseren, door persoonlijk contact te bieden en te zorgen voor een aanbod voor verinnerlijking en verbreding. Daarnaast is het belangrijk om als gemeente open te blijven staan in de denkwijzen, en een gemeenschap te blijven vormen.
Eén van ideeën die ik kreeg na het lezen van de artikelen is het organiseren van een zogeheten tussen kerk en kroeg moment. En korte avonddienst op zaterdag, met daarna aansluitend een bezoekje aan de kroeg of een borrel in de kerkruimte. Het komende winterseizoen zal de eerste editie plaatsvinden.

Lijkt het je leuk om te komen, of wil je bijdragen aan de invulling van de dienst (muziek, liturgie, lezing) mail dan naar