Opbrengst Fancy fair – diaconaal project

Opbrengst Fancy fair – diaconaal project

Op 11 november is de fancy fair gehouden. De opbrengst van de fancy fair is: € 700. Daarmee is er tot nu toe via acties, giften en collectes bijna € 2700 ingezameld voor het diaconaal project, een project in Namibië van stichting Suva Nawa.
Hartelijk dank aan allen die de fancy fair tot een succes hebben gemaakt: de makers van cake, soep en zelfgemaakte spullen, de helpers in de keuken, bij de spelletjes, met het maken van lampionnen, bij het schminken, bij de verkoopkraampjes, onze talenten: twee pianisten en een zanger, en natuurlijk ook alle bezoekers!

Voor degene die er niet bij konden zijn: u kunt nog een bijdrage geven via bankrekeningnummer NL35RABO0170769283 ten name van Diaconie PGZ Open Kring o.v.v. Suva Nawa.

De diaconie