Open Kring is een Groene Kerk

Open Kring is een Groene Kerk

“Van de vrede blijf je dromen,
van een wereld in het groen”

Lied 221:1 (Uit Geroepen om te zingen)

Op zondag 29e januari wordt, na de dienst, het bordje Groene Kerk onthuld. Dit komt te hangen bij de voordeur van de Open Kring.

De Open Kring heeft nu al een tijdje een werkgroep Groene Kerk, die diverse activiteiten heeft uitgezet. Met het bordje willen we naar elkaar toe uitspreken dat we graag bewust zorg willen dragen voor de Schepping, klimaat, gerechtigheid, duurzaamheid e.a. Dat we daarin elkaar ook helpen, stimuleren en samen zoeken naar mogelijkheden, uit dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft.

Werkgroep Groene Kerk Open Kring: