Oproep: Kom op voor de kerk!

Oproep: Kom op voor de kerk!

De ledenadministratie van de kerk is in gevaar. Dit is nog tegen te houden. Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe beter. Helpt u mee? Hieronder leest u hoe dat kan. Alvast hartelijk dank.

Waarom is de ledenadministratie in gevaar?

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 geen adreswijzigingen aan de kerk meer zullen worden verstrekt door de burgerlijke gemeenten.

Hoe werkt de leden administratie?

Tot op heden ontvangt de ledenadministratie van de kerk via een slim systeem adreswijzigingen automatisch van de burgerlijke gemeenten. De ledenadministratie wordt zo actueel gehouden, ook als mensen niet meer in staat zijn hun adreswijziging door te geven. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Maar… de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt door de burgerlijke gemeenten aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
Vrijwel alle organisaties die dit willen, kunnen van dit systeem gebruik maken. Zoals sportclubs of muziekverenigingen, maar ook de GGD en de NS. Maar een aantal politieke partijen wil nu specifiek de kerken hiervan uitsluiten. Daarvoor worden twee argumenten gebruikt:

  • Het zou strijdig zijn in verband met de scheiding tussen Kerk en Staat. Maar dat argument gaat hier helemaal niet op. De scheiding tussen Kerk en Staat betekent in de praktijk dat de Staat en de Kerk ieder hun eigen zaken regelen en dat ze elkaar niet de regels voorschrijven. Het beschermt de overheid tegen een dominante religie, maar beschermt ook minderheden tegen een dominante overheid. Het betekent niet dat er geen relatie kan zijn tussen politiek en religie. Het uitwisselen van gegevens heeft niets te maken met de scheiding tussen Kerk en Staat.
  • Men vindt het kwalijk dat inactieve kerkleden ongevraagd kunnen worden benaderd, ook na een verhuizing. Echter, wie lid is van een organisatie moet niet vreemd opkijken dat je daar ook post van krijgt. Wie geen lid wil zijn, kan zich gewoon uitschrijven.

Wij kunnen nog iets doen om dit tegen te houden:
Via een ‘internetconsultatie’ van de overheid kan iedereen laten weten wat hij of zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer adresgegevens aan kerken mag verstrekken. Deze internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017.

Op de onderstaande website vindt u hoe bezwaar te maken, dit is heel eenvoudig:
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/verlies-leden-niet-het-oog