Wie is wie

Foto van Anneke  Lei
Anneke  Lei
Ouderling Lid Moderamen, kerkrentmeester
Foto van Martijn  Reinders
Martijn  Reinders
Ouderling, voorzitter Lid moderamen
Foto van Wim  Vliek
Wim  Vliek
Lid moderamen Diaken
Foto van Popke Alkema
Popke Alkema
Ouderling Kerkrentmeester
Foto van Harry Askes
Harry Askes
Wijkadministrateur
Lucinda Blauw
Kerkrentmeester
Foto van Niels Buitenhuis
Niels Buitenhuis
Koster

 

 

Foto van Marijke Deinema
Marijke Deinema
Bezoekmedewerker bezoekwerk senioren
Foto van Riët Doldersum
Riët Doldersum
Ouderling jeugd
Foto van Marianne Dorland
Marianne Dorland
Bezoekwerk senioren
Foto van Hans van Eerbeek
Hans van Eerbeek
Diaken met speciale opdracht t.a.v. het Zonnehuis
Foto van Paul Kisjes
Paul Kisjes
Koster
Foto van Bert Koerselman
Bert Koerselman
Ouderling
Foto van Menko Kraiema
Menko Kraiema
Koster
Foto van Eric Landsman
Eric Landsman
Penningmeester wijkkas
Foto van Jan Leeuw
Jan Leeuw
Koster
Sytske Nijmeijer
Diaken Diaken

 

Foto van Jan Oosting
Jan Oosting
Koster
Foto van Fred Ridderbos
Fred Ridderbos
Kerkrentmeester
Foto van Jan van Soest
Jan van Soest
Koster
Vacant vacant
Diaken
Foto van Jan Vastenavond
Jan Vastenavond
Diaken
Co Verduijn
Diaken

 

Foto van Geertje Wijnja
Geertje Wijnja
Ouderling