Wie is wie

Foto van Anneke  Lei
Anneke  Lei
Ouderling Lid Moderamen, kerkrentmeester
Foto van Martijn  Reinders
Martijn  Reinders
Ouderling, voorzitter Lid moderamen
Foto van Wim  Vliek
Wim  Vliek
Lid moderamen Diaken
Foto van Popke Alkema
Popke Alkema
Ouderling Kerkrentmeester
Foto van Harry Askes
Harry Askes
Wijkadministrateur
Lucinda Blauw
Kerkrentmeester
Foto van Niels Buitenhuis
Niels Buitenhuis
Koster

 

 

Foto van Marijke Deinema
Marijke Deinema
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Marianne Dorland
Marianne Dorland
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Gertruud Geerling
Gertruud Geerling
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Toke Hoekstra
Toke Hoekstra
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Paul Kisjes
Paul Kisjes
Koster
Foto van Bert Koerselman
Bert Koerselman
Ouderling
Foto van Menko Kraiema
Menko Kraiema
Koster
Foto van Eric Landsman
Eric Landsman
Penningmeester wijkkas
Foto van Jan Leeuw
Jan Leeuw
Koster
Foto van Herman Nierse
Herman Nierse
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Sytske Nijmeijer
Sytske Nijmeijer
Diaken Diaken

 

Foto van Jan Oosting
Jan Oosting
Koster
Foto van Tine Pelleboer
Tine Pelleboer
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Fred Ridderbos
Fred Ridderbos
Kerkrentmeester
Foto van Hanny Roons
Hanny Roons
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Tjipke Sijtsma
Tjipke Sijtsma
Kerkrentmeester
Foto van Jan van Soest
Jan van Soest
Koster
Vacant vacant
Diaken
Foto van Jan Vastenavond
Jan Vastenavond
Diaken
Eric Venema
Jeugdouderling
Co Verduijn
Diaken

 

Rita Wieringa
Bezoekmedewerker Bezoekwerk senioren
Foto van Geertje Wijnja
Geertje Wijnja
Ouderling