Overlijdensbericht Kees Bardelmeijer

Overlijdensbericht Kees Bardelmeijer

Op 11 oktober 2020 is ons gemeentelid Kees Bardelmeijer overleden. Zijn uitvaart vindt a.s. zaterdag plaats, vanuit de Open Kring. Op verzoek van zijn familie publiceren wij zijn rouwkaart.

De dankdienst voor het leven van Kees wordt uitgezonden via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) en Kerkdienstgemist.nl (alleen geluid) van de Open Kring.

In memoriam Kees Bardelmeijer

Zondagmorgen werden we opgeschrikt door het bericht dat Kees gestorven was. We wisten dat hij ziek was. Zijn scherpte was hij al een tijd kwijt, en dat was al niet gemakkelijk, voor hem niet, en voor Kitty niet, maar bovendien kreeg hij zich een zich snel ontwikkelende vorm van longkanker (wat een rotwoord om hier neer te schrijven). Zo snel dat zijn dood als een verrassing kwam. Opeens ging het per dag slechter, en in de loop van een laatste moeilijke nacht kwam zijn einde.
Kees was de man van Kitty. En de vader van Pieter en Ida. En de schoonvader van Ernst. En de opa van Raylf en Tunmise. Vriendelijk, trouw en geduldig medemens in een wijde kring.

En Kees was een van de pijlers van de Open Kring. De kerkbouw – we kregen de tekening van een casco, een mooi casco, maar toch, en daar moesten we mee verder – was een enorme klus waarin hij bergen werk heeft verzet, samen met Kitty. En toen we er eenmaal onze intrek in hadden genomen, heeft hij voor het beheer en onderhoud opnieuw met grote toewijding zijn plaats ingenomen. Als ambtsdrager heeft hij menige uitvaart en menig huwelijk bijgewoond. Kees zong in het kerkkoor, een diepe bas. Muziek, en zingen: zijn lust en zijn leven.
Hij heeft een soort testament nagelaten, een eigenhandig getypt document, met zijn gedachten over het hoe en wat bij zijn afscheid. En daarin vraagt hij ons om, als gemeente, iets te zingen bij de mededeling over zijn sterven. In de tekst van dat couplet wordt in ontroerende bewoordingen duidelijk met welk vertrouwen Kees zijn naderende dood onder ogen heeft gezien en hoe hij die moedig tegemoet is gegaan. En zondag is het gezongen, in de kerk, in de Open Kring. Een beetje zijn kerk…

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ale Pietersma