Intocht, Palmptakken, Ezel, Jezus en Zingen. Op zondag 9 april is in de Open Kring, Hofstedestraat 1, een Palmpasenviering. Een viering vanuit het perspectief van kinderen voor jong en oud. Het verhaal van de intocht in Jeruzalem staat centraal. En …

Palmzondag, 9 april ► Lees verder