Pesach maaltijd voor kinderen en ouders op Palmzondag

Pesach maaltijd voor kinderen en ouders op Palmzondag

“De laatste avond, voor zijn kruisiging, vierde Jezus met zijn leerlingen Pesach, de maaltijd om de “uittocht” en bevrijding uit Egypte te gedenken, vlak voor Jezus’ eigen “uittocht”.
Palmzondag 14 april willen we met de kinderen vanaf groep 5 (ook ouders zijn van harte welkom) na de dienst bij elkaar komen om uitleg te krijgen over de Pesach maaltijd en de ingrediënten ervan ook te proeven en beleven. Ds. Cor Baljeu zal dan uitleg geven over de betekenis van Pesach. We doen dit ter voorbereiding op de dienst van Witte Donderdag, zodat de kinderen dan ook invulling kunnen geven aan de dienst en deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.

Van harte welkom!
Namens de kinderkring Suzanne en Marieke.