Prachtige tafel op eeuwigheidszondag

Prachtige tafel op eeuwigheidszondag

Het was een hele klus, maar Annemiek van Ommen en Anneke Drenth maakten een prachtige tafel, waarop dertien kaarsen en twaalf witte stenen. Een steen minder, want mevrouw Naberman nam de witte steen, waarop de naam van wijlen haar man, mee op reis naar de Filippijnen, waar ze met haar daar wonende broer digitaal de dienst volgde. De witte stenen met de geboorte- en sterfdatum en naam van de overledenen, zijn via linten verbonden met de Paaskaars. De mensen van voorbij zijn in het licht, zij zijn vrij en met God verbonden.

De houtstronk, waaruit ter herinnering eerbiedig witte bloemen steken, heft zegenend de takken boven de namen die zondag 20 november in de Open Kring zijn genoemd. Op de achtergrond lijkt het kruis de tafel meelevend te aanschouwen. Vanuit de paarse grond klimmen spruiten van de Hedera omarmend tegen de houtstronk op, zoals wij in tijden van rouw en verdriet zoeken naar troost en behoefte hebben aan een omarming van en met de Allerhoogste.

Een waardig illustrerend decor waarbij de namen van de mensen van voorbij werden genoemd.