Rouwverwerking Zwolle

Rouwverwerking Zwolle

Als iemand met wie je relationeel nauw verbonden of verweven bent sterft, wordt je leven door elkaar geschud. Niets is meer hetzelfde. Je komt voor nieuwe vragen te staan en blijft achter met een veelheid aan emoties. Wat rouw met een mens doet is moeilijk in woorden te vatten. Het delen van ervaringen met lotgenoten kan een steun zijn bij het dragen van verlies.

Daarom starten we, bij voldoende aanmeldingen, met een ‘rouwgroep’.

Op donderdag 30 januari 2020 is de eerste ontmoeting.

Van14.00uur -16.00 uur. Die middag staat vooral in het teken van kennismaken met elkaar.

Tijdens de volgende bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek over:

  • Emoties, de verwarring, het ongemak, de opluchting
  • Hoe kan ik dit verlies (ver)dragen
  • Het duale proces, bewegen tussen verdriet en herstel
  • Is rouw de prijs voor liefde
  • Vragen of onderwerpen die opkomen in de groep

Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers

Ik denk niet soms aan je…
ik denk elke dag aan je…

Praktische informatie:

Er zijn zes bijeenkomsten gepland op de volgende donderdagen: 30 januari, 13 en 17 februari, 12 en 26 maart, 9 april.

De groep is bedoeld voor wie langer dan een halfjaar geleden een ingrijpend verlies leed

De groep wordt begeleid door Geke Cleveringa en Lida Brugmans.

Voor inlichtingen of overleg en opgave kunt u contact opnemen met:
Geke Cleveringa
Mailadres:
Tel: 06 57993266
of
Lida Brugmans,
Mailadres: ,
Tel: 06 12639287

Je kunt niet voorkomen dat de vogels van het verdriet overvliegen
maar wel dat ze nestjes maken in je haar
-Chinees spreekwoord-