Startzondag Open Kring en Stinskerk – thema: aan tafel en verbinding – 11 september

Startzondag Open Kring en Stinskerk – thema: aan tafel en verbinding – 11 september

Startzondag Open Kring en Stinskerk – thema: aan tafel en verbinding – 11 september Op 11 september 2022 vindt de startzondag plaats. Deze wordt georganiseerd door de Open Kring en de Stinskerk en wordt vanwege de ruimte gehouden in de Stinskerk. Aan deze dienst werken mee Cor Baljeu, Gerlof van Rheenen en Jeroen Knol.
Muzikale medewerking wordt verleend door onze eigen gemeenteleden. Er is oppasdienst en een apart programma voor de kinderen.
We willen de mensen in het Zonnehuis en Westenhage verrassen met een bloemetje. Daarom vragen wij aan alle gemeente leden om een onverpakte bloem met eventueel een takje groen mee te nemen naar de kerk en in de kerk in een emmer te zetten.
Na de dienst drinken we gezamenlijk thee of koffie met cake of koeken. Wie wil cake of koek meebrengen? Graag dit vóór 8 september aan één van de onderstaande personen doorgeven. Na de koffie/thee zijn er verschillende activiteiten, zoals:

  • een workshop om van de meegebrachte bloemen boeketten te maken;
  • activiteit met jongeren;
  • de Werkgroep Groene Kerk zal uitleg geven wat de bedoeling is van ‘Groene Kerk’;
  • promotie Alpha cursus en er zijn spelletjes, zoals sjoelen.

Na de activiteiten hebben we een gezamenlijke maaltijd. Graag uw eigen brood meenemen. Graag willen wij een kopje soep aanbieden. Wie zou voor soep willen zorgen? Graag dit vóór 8 september aan één van de onderstaande personen doorgeven. Om ongeveer 13.00 uur zal de maaltijd afgelopen zijn.
U dient zich voor de maaltijd wel op te geven voor 8 september, het liefst per mail bij:

  • Open Kring: Geertje Wijnja –
  • Open Kring: Eric Venema –
  • Stinskerk: Erna Wennemers –
  • Stinskerk: Gerrit –

Voor degenen die niet per mail kunnen aanmelden, graag doorgeven aan Geertje Wijnja tel. 06 15271708 of Gerrit Bargeman tel. 06 5391 266.

Wees welkom!