Toewijdingsschaal

Toewijdingsschaal

Als je een kerkzaal binnenstapt, dan is dat meer dan een gewone ruimte. En dat voel je des te meer als je die ruimte binnenstapt om er te bidden, te zingen en de bijbelteksten te horen. Je stapt even over, uit de ‘gewone’ wereld naar een bijzondere plek, je komt er voor een ontmoeting met jezelf, de anderen en vooral de Ander. Dat vraagt om toewending en om toewijding, je open stellen voor wat er gebeurt en voor wat je ontvangt.

In veel kerken tref je daarom bij binnenkomst een waterschaal, waar je je vingers even in kunt dopen, en daarna eventueel je voorhoofd kunt aanraken. Bij wijze van doorgang naar die ruimte van God. Je laat niet alles achter je wat je bezig hield, maar neemt het mee, naar die ruimte, op hoop van zegen. En bij het verlaten van die ruime kun je dat opnieuw doen, en zo iets meenemen van die ontmoeting, je leven weer in. Er ging bij ons thuis een glazen deur kapot, in duizenden stukjes, dat gebeurt soms. Marijke Deinema heeft die stukjes weer samengesmolten tot een prachtige ’Toewijdingsschaal’.

De Kerkenraad van de Open Kring heeft ingestemd met de vraag om die schaal te mogen plaatsen in de kerkzaal van de Open Kring, vanuit de beleving zoals die hierboven is weergegeven. De Toewijdingsschaal is in de kerkzaal links van de deur geplaatst, ‘op weg’ naar de Aandachtstafel. Wie wil kan gebruik maken van dit symbool bij het binnenkomen of juist bij het verlaten van de kerk. In de hoop op een waardevolle bijdrage voor u en voor in de Open Kring.

Anne Zweers