Tot 1 september alleen digitale vieringen

Tot 1 september alleen digitale vieringen

Afgelopen week heeft de kerkenraad besloten om tot 1 september alleen digitale vieringen te houden in de Open Kring. We missen met elkaar onze ´normale´ kerkdienst en het koffiedrinken ontzettend, maar vanwege het te volgen protocol, het toe te passen gebruiksplan, de praktische (on) mogelijkheden en de blijvende gevaren voor (oudere) leden heeft de kerkenraad tot dit besluit doen komen.

We hebben een concept gebruikersplan besproken en daarin zie je dat er veel vrijwilligers nodig zijn om binnen de protocollen een fysieke kerkdienst te organiseren. Naast de huidige taken rondom een kerkdienst zou je moeten gaan werken met coördinatoren die de viering sturing geven, extra schoonmakers na de dienst, het inplannen van het maximale aantal bezoekers per dienst (in de Open Kring is met de inachtneming van de 1,5 meter regel plaats voor 65 mensen), etc…

Naast deze praktische belemmeringen die met een flink aantal vrijwilligers wellicht nog wel hadden kunnen oplossen bleef de vraag over welke meerwaarde een kerkdienst heeft als je op 1,5 meter van elkaar moet zitten, er niet gezongen mag worden, er geen koffie geschonken mag worden en er dus weinig tot geen mogelijkheden zijn tot onderling contact.

We vinden het ontzettend jammer dat we op dit moment geen ander besluit kunnen nemen. Online zijn onze diensten inmiddels erg goed te volgen, maar het onderlinge samenzijn is toch ook een heel belangrijk onderdeel van onze Open Kring. Half augustus zal de kerkenraad weer bij elkaar komen om te spreken over de periode na 1 september.

Kerkenraad Open Kring