Uitnodiging Huiskamerontmoetingen

Uitnodiging Huiskamerontmoetingen

Er is al vaker gesproken over de huiskamergesprekken, die we gaan organiseren, samen met de Stinskerk.  We houden deze in de maanden februari en maart. Op een middag- of avondmoment, in huiselijke kring, in groepen van 6-8 personen. Gemengd, vanuit Open Kring en Stinskerk gemeenteleden, om elkaar beter te leren kennen en te kijken naar wat ons bindt.

Thema van de gesprekken zal aansluiten bij het jaarthema: Aan Tafel.

Er zullen op korte termijn uitnodigingen verstuurd worden per brief, of via mailadressen die bekend zijn.

En het beschikbaar stellen van uw huiskamer zal  heel erg gewaardeerd worden. We zien uit naar inspirerende gesprekken en ontmoetingen.