Uitnodiging Intrededienst Ds. Cor Baljeu 30 september 2018

Uitnodiging Intrededienst Ds. Cor Baljeu 30 september 2018
“De fotocollage ‘Je cherche ton Visage’ vond ik eind jaren tachtig in het Willibrordhuis te Den Haag. Ik was daar toen een weekend op retraite. Het sprak mij onmiddellijk aan; zo hoop en wil ik werken. Dat we als gemeente samen het gezicht van Christus mogen vormen en als predikant hoop ik daar een steentje aan bij te dragen.”

 Ds. Cor Baljeu

 

Om voor elkaar te zijn…

 

De kerkenraad van de Open Kring nodigt u van harte uit voor de bevestiging en intrede van ds. Cor Baljeu als predikant van onze gemeente. Deze viering zal plaatsvinden op zondag 30 september 2018 om 15.00 uur.

De dienst wordt geleid door ds. Fulco Timmers uit Rotterdam, wijk Ommoord-Zevenkamp.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om ds. Cor Baljeu en zijn echtgenote geluk te wensen en te feliciteren.

Graag verwelkomen wij u op 30 september in de Open Kring, Hofstedestraat 1 te Zwolle.

Namens de kerkenraad,
Martijn Reinders, voorzitter
Miranda Landsman, scriba

 

Om voor elkaar te zijn…

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor…
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet…
Om voor elkaar te zijn uw hart en mond…

…roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
Gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
Uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Naar Lied 973