Uitslag Actie Kerkbalans

Uitslag Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans_banner

In Gaandeweg staat boven het artikel over de uitslag van de Actie Kerkbalans : Dankbaarheid overheerst.
Dit is een mooi begin, maar helaas is daar nog niet alles meegezegd. Ondanks het vele werk dat er door vrijwilligers is verricht, waarvoor heel hartelijk dank, moeten we constateren dat de opbrengst niet is wat wij er van hadden gehoopt. Het is algemeen bekend dat de Protestantse Gemeente Zwolle, overeenkomstig het landelijke beeld financieel in zwaar weer zit.
Dit jaar was er een reële begroting opgesteld, die uitkwam op 0 Euro. Geen verlies dit jaar op basis van de vele bezuinigingen die zijn doorgevoerd de laatste jaren en een optimistische schatting van de opbrengst van Kerkbalans gebaseerd op de cijfers van het afgelopen jaar. Nu de uitslag bekend is van de Actie Kerkbalans  moeten we constateren dat er een tekort is van circa 80.000 Euro. Dat is een heel bedrag. Hoe komt dit?  Als we naar de totale cijfers kijken zien we dat er weer een krimp is van het aantal leden en dat er per lid en per ingevulde reactie iets minder is toegezegd dan de jaren ervoor.

Kerkbalans-PGZ-2016
Klik op de tabel voor een vergroting

We zitten in onze wijk nu weer op het niveau van 2013, terwijl er in de tussenliggende jaren een lichte stijging te zien is geweest. Die stijging is helaas weer verdwenen. Terwijl er duidelijk is gecommuniceerd dat, willen we kerkzijn op deze manier willen voortzetten, er meer geld nodig is. Dat houdt in dat er per lid meer toegezegd moet worden. De onkostenkant wordt ook het komende jaar weer kritisch tegen het licht gehouden door het College van kerkrentmeesters, maar de inkomstenkant moet komen van de leden.
Wij vragen u om uw aandeel in de bijdrage voor de kerk nog eens kritisch tegen het licht te houden en wij hopen dat er nog ruimte is om uw huidige bijdrage te verhogen.

Klik op de tabel voor een vergroting
Klik op de tabel voor een vergroting